• puszka
 • wartimenovelty
 • keineGefangenen
 • werhamster
 • take-me-to-Scotland
 • miodzio-
 • adamklimowski
 • guyver
 • rollinsonowa
 • szklanyksiezyc
 • buf
 • loveto
 • lugola
 • fatique
 • godiva
 • mondy
 • lmn
 • rocknrollqueen
 • edgith
 • TraumBane666
 • Americanlover
 • junior13
 • richardth
 • pigmalion
 • bizarrerie
 • Kisiel
 • Blind-jellyfish
 • 0rchideus
 • brevis
 • tea-for-one
 • irmelin
 • utoopia
 • Wollf
 • coupdetat
 • judysza
 • RainbowDash
 • variance
 • shadowshow
 • achaya
 • Hypothermia
 • no-longer-kore
 • Elodja
 • artlover
 • RabidZombieHamster
 • crazymonster
 • didlirnik
 • weightless
 • smerfetka
 • tractable
 • masterofpuppets
 • damagecase
 • dumbscream
 • shakeme
 • ShittyKitty
 • lucidumintervallum
 • Jacobuniverse
 • Narcisse-Noir
 • anothersucker
 • ankkku
 • effathe
 • colorfulsurprise
 • nancymikkelsen
 • nononeononone
 • lost-in-space
 • kjn
 • tort3x
 • stockholmsyndrome
 • szaaatan
 • shakespork
 • anuschka
 • BloodyPierrot
 • dimetylotryptamina
 • spacebisexuals
 • mariaxawaria
 • surelickholmes
 • wherewordsfailmusicspeaks
 • thesewords
 • kejcior
 • tea-for-two
 • myownreality
 • mydearestwatson
 • MishaLecter
 • matwin
 • doctorfrederickchilton
 • amulet
 • god-of-mischief
 • primordium
 • trueloveortruepain
 • xwyczesanagitarax
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7463 e997
Reposted frombrumous brumous viaplusgoniminus plusgoniminus
8994 227d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacucaTwin cucaTwin
2806 1021 500
Reposted frombrumous brumous viasanitas sanitas
2471 e96b 500
Reposted fromvandalize vandalize viayanek yanek
5907 8326 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viahulagula hulagula
9970 3c0b
Reposted fromMrSatan MrSatan viaxempx xempx
Reposted fromtojika4 tojika4 viaTenSigis TenSigis
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viaifyouleave ifyouleave
5277 7f1e
Reposted fromTenSigis TenSigis
2641 2463 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaTenSigis TenSigis
3409 bb4a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viajobi jobi
Reposted fromshakeme shakeme viajobi jobi
7533 64d4
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajobi jobi
4589 6518
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
4565 2aca
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunique-wm unique-wm
5657 871b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaamnis amnis
2723 7f9c 500
Reposted frombzdura bzdura viapsycholek psycholek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl