• puszka
 • wartimenovelty
 • keineGefangenen
 • werhamster
 • take-me-to-Scotland
 • miodzio-
 • adamklimowski
 • guyver
 • rollinsonowa
 • szklanyksiezyc
 • buf
 • loveto
 • lugola
 • fatique
 • godiva
 • mondy
 • lmn
 • rocknrollqueen
 • edgith
 • TraumBane666
 • Americanlover
 • junior13
 • richardth
 • pigmalion
 • bizarrerie
 • Kisiel
 • Blind-jellyfish
 • 0rchideus
 • brevis
 • tea-for-one
 • irmelin
 • utoopia
 • Wollf
 • coupdetat
 • judysza
 • RainbowDash
 • variance
 • shadowshow
 • achaya
 • Hypothermia
 • no-longer-kore
 • Elodja
 • artlover
 • RabidZombieHamster
 • crazymonster
 • didlirnik
 • weightless
 • animeacid
 • tractable
 • masterofpuppets
 • damagecase
 • dumbscream
 • shakeme
 • ShittyKitty
 • lucidumintervallum
 • Jacobuniverse
 • Narcisse-Noir
 • anothersucker
 • ankkku
 • effathe
 • colorfulsurprise
 • nancymikkelsen
 • nononeononone
 • lost-in-space
 • kjn
 • tort3x
 • stockholmsyndrome
 • szaaatan
 • shakespork
 • anuschka
 • BloodyPierrot
 • dimetylotryptamina
 • spacebisexuals
 • mariaxawaria
 • surelickholmes
 • wherewordsfailmusicspeaks
 • thesewords
 • kejcior
 • tea-for-two
 • myownreality
 • mydearestwatson
 • MishaLecter
 • matwin
 • doctorfrederickchilton
 • amulet
 • god-of-mischief
 • primordium
 • trueloveortruepain
 • xwyczesanagitarax
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jest bardzo cicho, czuję się jakby ktoś wbił włócznię w moje wnętrzności.
— Ch.Bukowski 'zamiana ról' (frag.)
zabierzcie mnie stąd :(
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viamy-whole-self my-whole-self
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viaPicki91 Picki91
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaazazel azazel
5260 b2a4 500
9980 782d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaDagarhen Dagarhen
9048 734a 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaDagarhen Dagarhen
8807 8934 500
Reposted fromqb qb viaDagarhen Dagarhen
9164 0cdc
Reposted frompastelowe pastelowe
1306 4f19
7478 19ec 500
Perpendicular lines.
Reposted fromlevune levune viarudosci rudosci
2594 5fde 500
Reposted fromMadristas Madristas viamefir mefir
8954 eae3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8959 7c05 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl